Kravställning – Inköp av marknadsföring

Du kanske vet att du behöver köpa in marknadsföring till företaget men du vet inte vart och du kanske inte vet alla termer är, samt vilka priser det är det ute. Då kan det vara svårt och många byråer drar vinning på okunniga kravställare.

Vill du ha hjälp med kravställning?
Eller hjälp med reklamation?
Eller sonika se över vad du köpt in och vad du faktiskt har fått, helt oberoende?

Det kan jag hjälpa dig med det!

Maila: info@pixelius.se

Följ mig gärna på Linkedin